33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA

Voorgesteld 22 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat basisscholen in Nederland in staat gesteld moeten worden om de middelen die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk in te zetten;

constaterende, dat dit ten aanzien van de huisvestingsmiddelen niet voldoende gebeurt, doordat gemeenten ieder jaar 300 mln. onbenut laten uit het budget voor huisvesting in het Gemeentefonds;

constaterende, dat basisscholen in de grote steden niet het maximale budget krijgen om taalachterstanden bij kinderen onder de vier jaar via de groep 0-klas aan te pakken;

verzoekt de regering om de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen rechtstreeks aan de scholen beschikbaar te stellen, en het budget voor groep 0-klassen niet over alle gemeenten te verspreiden maar gericht in te zetten in de grote steden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Naar boven