33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID ROEMER C.S.

Voorgesteld 22 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet een eigen bijdrage introduceert voor de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, die bijvoorbeeld mensen treft met een trauma na een overval, beginnend dementerende ouderen, mensen met schizofrenie en mensen met psychoses en waanbeelden;

verzoekt de regering af te zien van deze eigen bijdrage in de curatieve ggz,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer

Cohen

Thieme

Sap

Naar boven