Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232891 nr. 17

32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SLOB EN SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 6 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I wordt al volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «tien rechtbanken» vervangen door: elf rechtbanken.

b. In onderdeel h wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Gelderland.

c. Na onderdeel h wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ha. de rechtbank Overijssel;

2. Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

Het arrondissement Gelderland omvat het grondgebied van de provincie Gelderland.

3. Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

Het arrondissement Overijssel omvat het grondgebied van de provincie Overijssel.

4. Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15

Het ressort Arnhem-Leeuwarden omvat de volgende arrondissementen:

  • a. Gelderland;

  • b. Midden-Nederland;

  • c. Noord-Nederland;

  • d. Overijssel.

II

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel Q wordt «de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: de rechtbank Gelderland.

2. In onderdeel T wordt «de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: de rechtbank Gelderland.

3. In onderdeel CC wordt «de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: de rechtbank Gelderland.

4. In onderdeel VV, wordt in artikel 139b «de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: de rechtbank Overijssel.

III

In artikel III, onderdeel D, vervalt in onderdelen 1 en 2 telkens «, Oost-Nederland».

IV

In artikel LXV, onderdeel B, wordt onderdeel h van artikel 46d als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel 2° wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2a°. ter zake van de rechtbank Gelderland: de rechtbank Overijssel;

2. Onderdeel 6° komt te luiden:

  • 6°. ter zake van de rechtbank Noord-Nederland: de rechtbank Midden-Nederland;

3. Onderdeel 8° komt te luiden:

  • 8°. ter zake van de rechtbank Overijssel: de rechtbank Gelderland;

V

In artikel LXXVIII wordt «het arrondissementsparket Oost-Nederland» vervangen door: het arrondissementsparket Overijssel.

VI

In artikel C, onderdeel A, eerste onderdeel, onder c en d, wordt «de rechtbank Oost-Nederland» telkens vervangen door: de rechtbank Overijssel.

VII

Artikel CII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de tabel als volgt te luiden:

Zaken aanhangig bij de rechtbank te

gaan van rechtswege over naar de rechtbank

Alkmaar

Noord-Holland

Almelo

Overijssel

Amsterdam

Amsterdam

Arnhem

Gelderland

Assen

Noord-Nederland

Breda

Zeeland-West-Brabant

Dordrecht

Rotterdam

’s-Gravenhage

Den Haag

Groningen

Noord-Nederland

Haarlem

Noord-Holland

’s-Hertogenbosch

Oost-Brabant

Leeuwarden

Noord-Nederland

Maastricht

Limburg

Middelburg

Zeeland-West-Brabant

Roermond

Limburg

Rotterdam

Rotterdam

Utrecht

Midden-Nederland

Zutphen

Gelderland

2. In het tweede lid wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

VIII

Artikel CIV wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de tabel als volgt te luiden:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

2. In het tweede lid wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

IX

Artikel CIVa wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid komt de tabel als volgt te luiden:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

2. In het tweede lid wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

X

In artikel CV komt de tabel als volgt te luiden:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

XI

Artikel CVII vervalt.

XII

Artikel CVIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem of Zutphen» telkens vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Overijssel.

3. In het tweede lid, eerste volzin, wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem of Zutphen» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

4. In het tweede lid, tweede volzin, wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Overijssel.

5. In het derde lid wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem, Zutphen of Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo of Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

6. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem of Zutphen» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

7. In het vierde lid, tweede volzin, wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Overijssel.

8. In het vijfde lid, wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Gelderland.

9. In het zesde lid, eerste volzin, wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem of Zutphen» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

10. In het zesde lid, tweede volzin, wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Overijssel.

11. In het zevende lid, eerste volzin, wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem of Zutphen» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

12. In het zevende lid, tweede volzin, wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Overijssel.

13. In het achtste lid «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem, Zutphen of Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo of Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

XIII

Artikel CX wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo, Arnhem, Zutphen of Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank te Almelo of Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de rechtbank te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

2. Het vierde lid wordt gewijzigd als volgt:

a. Onderdeel b komt te luiden:

  • b. de besturen van de rechtbanken te Almelo en Zwolle-Lelystad, in geval van benoeming van een lid van het bestuur van de rechtbank Overijssel;

b. Na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ba. de besturen van de rechtbanken te Arnhem en Zutphen, in geval van benoeming van een lid van het bestuur van de rechtbank Gelderland;

3. In het vijfde lid wordt «onderscheidenlijk de ondernemingsraden van de rechtbanken te Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle-Lelystad» vervangen door: onderscheidenlijk de ondernemingsraden van de rechtbanken te Almelo en Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de ondernemingsraden van de rechtbanken te Arnhem en Zutphen.

4. In het zesde lid wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

5. In het zevende lid wordt «onderscheidenlijk de gerechtsvergaderingen van de rechtbanken te Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk de gerechtsvergaderingen van de rechtbanken te Almelo en Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk de gerechtsvergaderingen van de rechtbanken te Arnhem en Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland.

6. In het achtste lid wordt «onderscheidenlijk de rechtbank Oost-Nederland» vervangen door «onderscheidenlijk de rechtbank Overijssel, onderscheidenlijk de rechtbank Gelderland» en wordt «onderscheidenlijk de besturen van de rechtbanken te Almelo, Arnhem en Zutphen» vervangen door: onderscheidenlijk het bestuur van de rechtbank te Almelo, onderscheidenlijk de besturen van de rechtbanken te Arnhem en Zutphen.

XIV

Artikel CXI wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Arnhem» vervangen door «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Zwolle-Lelystad, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Arnhem» en wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk het arrondissementsparket Overijssel, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Gelderland.

2. In het tweede lid wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, Zutphen of Zwolle-Lelystad» vervangen door «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk het arrondissementsparket Overijssel, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Gelderland.

3. In het derde lid wordt «het arrondissementsparket te Zwolle-Lelystad onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Assen, Leeuwarden, Alkmaar, Middelburg of Roermond» vervangen door «het arrondissementsparket te Assen, Leeuwarden, Almelo, Zutphen, Alkmaar, Middelburg of Roermond» en vervalt «categorie 4 onderscheidenlijk».

4. In het vierde lid wordt «Oost-Nederland» vervangen door: Gelderland.

5. In het vijfde lid wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo of Zutphen» vervangen door «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket Oost-Nederland» vervangen door: onderscheidenlijk het arrondissementsparket Overijssel, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Gelderland.

6. In het zesde lid, eerste volzin, zevende lid, eerste volzin, achtste lid, eerste volzin, en negende lid, eerste volzin, wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, Arnhem of Zutphen» telkens vervangen door «onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Almelo, onderscheidenlijk het arrondissementsparket te Arnhem of Zutphen» en wordt «onderscheidenlijk het arrondissementsparket Oost-Nederland» telkens vervangen door: onderscheidenlijk het arrondissementsparket Overijssel, onderscheidenlijk het arrondissementsparket Gelderland.

7. In het zesde lid, tweede volzin, zevende lid, tweede volzin, achtste lid, tweede volzin, en negende lid, tweede volzin, wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

XV

Artikel CXIVA, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, komt de tabel als volgt te luiden:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

2. In het tweede lid komt de tabel als volgt te luiden:

Arrondissement Alkmaar

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement Almelo

Arrondissement Overijssel

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Arnhem

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Assen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Breda

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Dordrecht

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement ’s-Gravenhage

Arrondissement Den Haag

Arrondissement Groningen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Haarlem

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement ’s-Hertogenbosch

Arrondissement Oost-Brabant

Arrondissement Leeuwarden

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Maastricht

Arrondissement Limburg

Arrondissement Middelburg

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Roermond

Arrondissement Limburg

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Utrecht

Arrondissement Midden-Nederland

Arrondissement Zutphen

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Zwolle-Lelystad

Arrondissement Overijssel

XVI

Artikel CXIVB wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, komt de tabel als volgt te luiden:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

2. In het tweede lid komt de tabel als volgt te luiden:

Arrondissement Alkmaar

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement Almelo

Arrondissement Overijssel

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Arnhem

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Assen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Breda

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Dordrecht

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement ’s-Gravenhage

Arrondissement Den Haag

Arrondissement Groningen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Haarlem

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement ’s-Hertogenbosch

Arrondissement Oost-Brabant

Arrondissement Leeuwarden

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Maastricht

Arrondissement Limburg

Arrondissement Middelburg

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Roermond

Arrondissement Limburg

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Utrecht

Arrondissement Midden-Nederland

Arrondissement Zutphen

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Zwolle-Lelystad

Arrondissement Overijssel

XVII

In artikel CXV, eerste lid, komt de tabel als volgt te luiden:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

Gerechtshof te Amsterdam

Gerechtshof Amsterdam

Gerechtshof te Arnhem

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Gerechtshof Den Haag

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Gerechtshof te Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

XVIII

In artikel CXVI, tweede lid, komt de tabel als volgt te luiden:

Arrondissement Alkmaar

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement Almelo

Arrondissement Overijssel

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Arnhem

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Assen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Breda

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Dordrecht

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement ’s-Gravenhage

Arrondissement Den Haag

Arrondissement Groningen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Haarlem

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement ’s-Hertogenbosch

Arrondissement Oost-Brabant

Arrondissement Leeuwarden

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Maastricht

Arrondissement Limburg

Arrondissement Middelburg

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Roermond

Arrondissement Limburg

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Utrecht

Arrondissement Midden-Nederland

Arrondissement Zutphen

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Zwolle-Lelystad

Arrondissement Overijssel

XIX

In artikel CXVIII, tweede lid, komt de tabel als volgt te luiden:

Arrondissement Alkmaar

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement Almelo

Arrondissement Overijssel

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Amsterdam

Arrondissement Arnhem

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Assen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Breda

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Dordrecht

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement ’s-Gravenhage

Arrondissement Den Haag

Arrondissement Groningen

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Haarlem

Arrondissement Noord-Holland

Arrondissement ’s-Hertogenbosch

Arrondissement Oost-Brabant

Arrondissement Leeuwarden

Arrondissement Noord-Nederland

Arrondissement Maastricht

Arrondissement Limburg

Arrondissement Middelburg

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

Arrondissement Roermond

Arrondissement Limburg

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Rotterdam

Arrondissement Utrecht

Arrondissement Midden-Nederland

Arrondissement Zutphen

Arrondissement Gelderland

Arrondissement Zwolle-Lelystad

Arrondissement Overijssel

XX

In artikel CXXI, onderdeel A, wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Gelderland.

XXI

Artikel CXLIII wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de tabel te luiden:

Rechtbank te Alkmaar

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te Almelo

Rechtbank Overijssel

Rechtbank te Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Rechtbank te Arnhem

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Assen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Rechtbank Den Haag

Rechtbank te Groningen

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Haarlem

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank te ’s-Hertogenbosch

Rechtbank Oost-Brabant

Rechtbank te Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank te Maastricht

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Middelburg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank te Roermond

Rechtbank Limburg

Rechtbank te Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Rechtbank te Utrecht

Rechtbank Midden-Nederland

Rechtbank te Zutphen

Rechtbank Gelderland

Rechtbank te Zwolle-Lelystad

Rechtbank Overijssel

2. In het tweede lid wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Overijssel.

XXII

In artikel CXLIVa, onderdeel B, onderdeel 4, wordt «Oost-Nederland» telkens vervangen door: Gelderland.

Toelichting

Volgens artikel 25 van de nieuwe Politiewet is er een regionale eenheid van de nationale politie in elk van de arrondissementen, genoemd in de Wet op de rechterlijke indeling. Een gevolg van deze bepaling is een opschaling van de bestaande politieregio’s. Dit leidt er in Oost-Nederland toe dat er een politieregio ontstaat die de volledige provincies Overijssel en Gelderland beslaat. Alle regionale bestuurders hebben aangegeven dat deze schaal voor de regionale eenheid van de politie te groot is. Een belangrijke maat hiervoor is het aantal inwoners in het gebied (ruim 3 miljoen) en het aantal gemeenten dat zou vallen onder deze regionale eenheid. Daarom wordt in dit amendement voorgesteld om een aparte regionale eenheid van de politie in Gelderland en in Overijssel op te richten.

De koppeling met de arrondissementen genoemd in de Wet op de rechterlijke indeling, blijft daarbij behouden. Schaalvergroting is in het kader van de herziening van de gerechtelijke kaart geen doel op zich, maar maakt het mogelijk om kwaliteit te waarborgen en de organisatie optimaal in te richten. Met betrekking tot de herziening van de gerechtelijke kaart, lijkt de schaalgrootte van het voorgestelde arrondissement Oost-Nederland zijn doel ook voorbij te schieten.

Om splitsing van de regio Oost-Nederland te bereiken wordt met dit amendement enkele artikelen in de Wet herziening gerechtelijke kaart aangepast. In artikel 1 wordt bepaald dat er een aparte rechtbank komt voor de provincie Gelderland en de provincie Overijssel. Met de wijziging van artikel 11 en het toegevoegde artikel 11a wordt het arrondissement Oost-Nederland gesplitst in twee afzonderlijke arrondissementen voor genoemde provincies. Met de wijziging van artikel 15 wordt deze splitsing ook verwerkt door de bepaling dat beide arrondissementen zullen vallen onder ressort van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Slob

Schouten