Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232877 nr. 8

32 877 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels)

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 15 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Wet op de omzetbelasting 1968 gewijzigd wordt op grond van de EU-richtlijn inzake regels voor elektronisch factureren;

constaterende, dat Nederlandse ondernemers hierdoor een aantoonbare administratievelastenvermindering moeten krijgen;

verzoekt de regering na twee jaar te evalueren of dit is gelukt en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet