Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232877 nr. 5

32 877 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn factureringsregels)

Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 24 oktober 2011

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In de aanhef: eerste zin «Wij Beatrix, bij de gratie Gods, .....» wordt achter de laatste «enz» een punt geplaatst.

II

Na artikel I, onderdeel I, artikel 35a, wordt de onderdeelsaanduiding «J» ingevoegd.

III

In artikel I, onderdeel J (nieuw) wordt in artikel 35b , derde lid, onderdeel a «authenticiteit van de herkomst» niet cursief geschreven.

IV

In artikel I, onderdeel J (nieuw) wordt in artikel 35b , derde lid, onderdeel b «integriteit van de inhoud» niet cursief geschreven.

V

Na artikel I, onderdeel J (nieuw), artikel 35b wordt de onderdeelsaanduiding «K» ingevoegd.