Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232873 nr. 15

32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STEUR EN VAN TOORENBURG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 20 juni 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel bA, vervalt in artikel 142a, eerste lid, de tweede volzin.

II

In artikel I, onderdeel dA, vervalt in artikel 252a, eerste lid, de tweede volzin.

III

In artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 297b, eerste lid, de tweede volzin.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat het voorzitterschap van de raad van commissarissen niet dubbel zal tellen, waardoor voldoende capabele mensen zich beschikbaar kunnen blijven stellen voor het voorzitterschap van de raad van commissarissen.

Van der Steur Van Toorenburg