Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232862 nr. 51

32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 51 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN HAVERKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 41

Voorgesteld 19 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorgenomen risicoplafonds in Oost-Nederland er toe leiden dat een paar keer per dag een gevaarlijk transport over het spoor tussen Arnhem, Zutphen en Oldenzaal zal plaatsvinden;

overwegende dat deze route door veel stads- en dorpskernen gaat en meer dan 100 gelijkvloerse spoorwegovergangen kent;

constaterende dat enkele stromen in de uitwerking van het Basisnet reeds zijn verlegd naar de Betuweroute die veel veiliger is;

verzoekt de regering, in overleg met de verantwoordelijke overheden in Duitsland in kaart te brengen wat een herroutering van de laatst overgebleven gevaarlijke transporten via de Betuweroute betekent voor de veiligheidsrisico’s op het Nederlandse en Duitse traject zoveel mogelijk in te zetten op een verplaatsing van gevaarlijke transporten naar de Betuweroute zodat de route Arnhem-Zutphen-Oldenzaal zo veel mogelijk wordt gevrijwaard van deze transporten, en evenredig de risicoplafonds op dit traject te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Haverkamp