Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232862 nr. 46

32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S.

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het basisnet algehele veiligheidsplafonds gelden waardoor niet een individuele vervoerder maar de sector als geheel profijt heeft van een investering in veiligheid;

constaterende dat het voor het verlagen van de risico's belangrijk is om individuele vervoerders te belonen zodat zij een prikkel krijgen om te investeren in veiligheid;

verzoekt de regering, om voor het basisnet maatregelen uit te werken waarbij vervoerders die extra veiligheidsmaatregelen nemen, beloond worden en deze voorstellen binnen een halfjaar naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van Veldhoven

Haverkamp