Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232862 nr. 37

32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN HAVERKAMP EN PAULUS JANSEN

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het veilig samenstellen van treinstellen bijdraagt aan veiligheid langs het spoor;

voorts constaterende dat toepassing van best beschikbare technieken, zoals crashbuffers, op wagons de veiligheid verder kan verbeteren;

verzoekt de regering, om in overleg met vervoerders en verladers regels op te stellen om door middel van bronbeleid het risico op ongevallen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp

Paulus Jansen