Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232862 nr. 36

32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister de routeringsbevoegdheid pas kan gebruiken bij dreigende overschrijding van het risicoplafond;

constaterende dat het risico dan al gelopen is;

voorts constaterende dat bij vervoer van gevaarlijke stoffen dichtbevolkte gebieden zo veel mogelijk moeten worden ontzien;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen om bij het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor dichtbevolkte gebieden zo veel mogelijk te ontzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp