Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232862 nr. 35

32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP

Voorgesteld 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat formeel in de huidige situatie vlak voor vertrek de wagenlijst doorgegeven moet worden aan ProRail;

constaterende dat dit in het geval van vervoer van gevaarlijke stoffen laat is;

voorts constaterende dat om ProRail vooraf te laten sturen met betrekking tot de risicoplafonds van het Basisnet Spoor eerder bij ProRail duidelijk moet zijn welke gevaarlijke stoffen vervoerd worden;

verzoekt de regering, om in overleg met ProRail en de vervoerders- en verladersorganisaties heldere afspraken te maken om tot een regeling te komen over het tijdstip van aanleveren van wagenlijsten waarbij 24 uur voor vertrek het streven is, zodat vooraf sturing op risicoplafonds mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp