32 862 Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Nr. 10 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 mei 2012

Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel A, wordt in artikel 1, eerste lid, in de definitie van «internationaal vervoer» de punt vervangen door een puntkomma.

B

Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 15, vierde lid, wordt «artikel 12, eerste lid» vervangen door: artikel 13, eerste lid.

2. In artikel 17, vierde lid, wordt «artikel 20, tweede lid» vervangen door: artikel 20, eerste lid.

C

In onderdeel C, wordt aan artikel 24, zesde lid, een punt toegevoegd.

Toelichting

De in deze nota van wijziging voorgestelde aanpassingen van het wetsvoorstel hebben een juridisch-technisch karakter. De wijzigingen betreffen het herstel van onjuiste verwijzingen en het aanbrengen van redactionele correcties.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven