Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032861 nr. 58

32 861 Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Waterstaat

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2020

Bijgaand zend ik aan Uw Kamer, zoals toegezegd in mijn brief van 14 februari 20201, betreffende de lijst met vragen en antwoorden inzake de kabinetsreactie beleidsdoorlichting 23: Meteorologie en seismologie (Kamerstuk 32 861, nr. 56) een aanvulling op het antwoord op vraag 10.

Vraag 10 luidt: «Kan op een kaart worden weergegeven welke instrumenten waar staan in Nederland? Kunnen daarbij de mijnbouwactiviteiten vermeld worden?»

In de bijlage vindt U gecombineerde kaarten van mijnbouwactiviteiten (te weten gaswinning, zoutwinning, opslag van stoffen en geothermie) en seismische waarneemstations2.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 32 861, nr. 57

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl