Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932861 nr. 51

32 861 Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Waterstaat

Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 13 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de ILT al een ernstig capaciteitsprobleem heeft om haar huidige taken op voldoende niveau uit te kunnen voeren;

  • het onduidelijk is of de ILT er nu extra taken bij gaat krijgen en, zo ja, welke dit dan zouden kunnen zijn;

verzoekt de regering, een duidelijk overzicht te geven van de inzet van de capaciteit ten opzichte van de verschillende werkgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst