32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID PIETER HEERMA

Ontvangen 9 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt de aanhef vervangen door:

Artikel 3:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, eerste volzin, wordt na «vermoedelijke datum van bevalling,» ingevoegd: of vanaf tien weken voor die dag indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft,.

2. In het tweede lid, tweede volzin, wordt na «vermoedelijke datum van bevalling» ingevoegd: of uiterlijk acht weken voor die dag indien het een zwangerschap van meer dan één kind betreft.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:.

Toelichting

In tegenstelling tot veel andere landen in Europa kent Nederland geen uitgebreid meerlingenverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling. De meeste vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben niet genoeg aan hun reguliere verlof. Zij melden zich meestal noodgedwongen ziek. Zowel bij moeder als kinderen is sprake van grotere gezondheidsrisico’s. Volgens officiële richtlijnen van artsen en verloskundigen moeten meerlingzwangere vrouwen na 26 tot 30 weken volledig stoppen met werken. Tot nu toe wordt om medische redenen een beroep worden gedaan op de vangnet-Ziektewet. Maar door deze voorwaarde van ziekmelding wordt een drempel opgeworpen die de gezondheid van moeder en kind kan schaden. Beter is het om vrouwen die zwanger zijn van een meerling het recht te geven om vier weken langer verlof op te nemen.

Pieter Heerma

Naar boven