Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2012-2013
Kamerstuk 32854 nr. B/15

Gepubliceerd op 3 oktober 2012

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier32 854 Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

B/ nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ter griffie van de Eerste en van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

ontvangen op 2 oktober 2012.

De wens dat het in de maatregel

geregelde onderwerp bij de wet

wordt geregeld kan door of namens

een van beide Kamers of door ten

minste vijftien leden van de

Eerste Kamer dan wel dertig

leden van de Tweede Kamer te

kennen worden gegeven uiterlijk

op 1 november 2012.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2012

Bijgaand ontvangt u van mij een vastgestelde algemene maatregel van bestuur in het kader van de nahangprocedure op grond van artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen. 1)

De algemene maatregel van bestuur betreft enkel (technische) wijzigingen die voortvloeien uit de vervanging van de Wet ambulancevervoer door de Tijdelijke Wet ambulancezorg.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl