32 854 Tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg)

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 21 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat spoedeisende medische hulpvragen organisatorisch zijn gescheiden van hulpvragen voor brandweer en politie zodat een burger in medische nood meteen een deskundige verpleegkundige centralist aan de lijn krijgt en het medische beroepsgeheim is gewaarborgd;

overwegende, dat de regering overweegt, het aantal meldkamers fors terug te brengen en deze bij één centrale terug onder te brengen;

verzoekt de regering de «witte kolom» van spoedeisende medische hulpvragen gescheiden te houden van de «zwarte kolom» van politie en brandweer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven