Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232852 nr. 9

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met slim hergebruik van grondstoffen kosten, energie en milieu gespaard kunnen worden en dat de regering de intentie heeft uitgesproken om de positie van Nederland als grondstoffenrotonde te bevorderen;

overwegende dat in Nederland, België en Duitsland veel kennis en potentieel aan materialen voor hergebruik aanwezig zijn, maar dat deze vaak te versnipperd en kleinschalig zijn om hergebruik te laten lonen;

overwegende dat administratieve lasten verbonden met wet- en regelgeving voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen met potentie voor hergebruik als grondstof een drempel opwerpen voor specialisatie en schaalvergroting;

van mening dat de voortrekkersrol van de Benelux via de afspraken van het Schengenakkoord voor vrij verkeer van personen een goede parallel biedt voor een voorlopersrol op het vlak van vrijer verkeer van herbruikbare materialen en grondstoffen;

verzoekt de regering om actief in haar multilaterale contacten in Beneluxverband en bilaterale betrekkingen met Duitsland de mogelijkheid in te brengen van een Schengengebied voor hergebruik van grondstoffen, door:

  • het beperken van de regeldruk en de vereiste vergunningen voor grensoverschrijdend afvaltransport van recyclables, gekoppeld aan onderlinge afspraken over consistente minimale eisen voor het niveau van hergebruik voor dergelijke materialen;

  • het waar nodig afstemmen van de investeringen in hergebruik zodat een hogere schaalgrootte mogelijk is waar dat nodig is om hergebruik lonend te maken;

  • het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven op bovengenoemde onderwerpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven