Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932852 nr. 81

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S.

Voorgesteld 25 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er jaarlijks 100 tot 160 miljoen blikjes in het milieu terechtkomen;

overwegende dat een verschuiving van plastic flesjes naar blik zeer onwenselijk is;

verzoekt de regering, om een wetsvoorstel voor te bereiden voor de invoering van statiegeld op blikjes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Kröger

Laçin

Van Brenk