Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232852 nr. 8

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN DER WERF

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het zowel in het belang van het milieu is als in het belang van behoud van grondstoffen, de stap te zetten van een lineaire economie naar een circulaire ofwel kringloopeconomie;

verzoekt de regering om in kaart te brengen welke kansen er liggen voor het toewerken naar een circulaire economie in Nederland, hoe de kansen benut kunnen worden en belemmeringen kunnen worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf