Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232852 nr. 7

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de competitie op de schaarsegrondstoffenmarkt feller wordt;

constaterende dat bepaalde landen op een agressieve manier de markten manipuleren door land-grabbing, het aanleggen van strategische voorraden en door exportbeperkingen;

overwegende dat dergelijke praktijken funest zijn voor een stabiele en duurzame aanvoer van grondstoffen;

verzoekt de regering om zich actief en concreet in te zetten in het aangaan van bilaterale en multilaterale samenwerking met landen die van betekenis kunnen zijn bij het verminderen van onze afhankelijkheid, met als doel het versterken van de grondstoffenketens voor de lange termijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon