Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232852 nr. 6

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID DE ROON

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de schaarste van bepaalde grondstoffen mede wordt veroorzaakt door een gebrek aan technologie om deze stoffen efficiënt te winnen;

constaterende dat Nederland en Europa op het gebied van investeringen in research and development achterlopen op Azië en Noord-Amerika;

verzoekt de regering, zich op korte termijn in te zetten voor ontwikkeling van winningstechnieken zoals deep-sea mining en samenwerking met landen die dergelijke technieken nodig hebben of beschikken over schaarse grondstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon