Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232852 nr. 4

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID DE LANGE

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanaf 3 maart 2013 de Europese «Illegaal hout»-wet (Regulation EU No. 995/2010) in werking treedt waardoor het verboden wordt om illegaal gekapt hout op de Europese markt te verhandelen;

constaterende dat vanaf 3 maart 2013 bedrijven die hout verhandelen en/of consumeren moeten kunnen inschatten of ze met illegaal gekapt hout van doen hebben en een register moeten bijhouden van hun toeleveranciers en afnemers;

constaterende dat de Europese Unie met houtproducerende ontwikkelingslanden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerkt om legaal gekapt hout te certificeren;

verzoekt de regering, te onderzoeken of soortgelijke Europese wetgeving ook mogelijk en wenselijk is voor abiotische grondstoffen om zo duurzaam beheer van grondstoffen in ontwikkelingslanden te stimuleren en de resultaten voor het kerstreces met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Lange