Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532852 nr. 24

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN VOORDEWIND

Voorgesteld 29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Kamer en regering van bedrijven in risicosectoren verwachten dat zij convenanten afsluiten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo);

constaterende dat de regering voornemens is om vóór de zomer van 2016 een evaluatiemoment in te stellen voor de convenanten van de dertien risicosectoren;

verzoekt de regering, deze evaluatie aan te grijpen voor aanvullende maatregelen binnen de risicosectoren waarin onvoldoende vordering is bij het afsluiten van convenanten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Voordewind