Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202032852 nr. 121

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 121 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering een voorbeeldfunctie heeft met betrekking tot duurzaam inkopen;

constaterende dat de regering schoenen en kleding aanschaft voor Defensie en hulpdiensten waarin GenX en pfoa zit verwerkt in het membraan;

constaterende dat er alternatieven zonder zeer zorgwekkende stoffen mogelijk zijn;

constaterende dat er in het aanbestedingsbeleid en de technische specificaties voor kleding en schoenen voor Defensie en hulpdiensten momenteel geen rekening wordt gehouden met de recyclebaarheid van het materieel;

verzoekt de regering, om te onderzoeken of de recyclebaarheid van kleding en schoenen in de aanbestedingsregels kan worden opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger