Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232852 nr. 11

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PETERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Global Reporting Initative goede handvatten biedt voor rapportage over de maatschappelijke effecten die een bedrijf heeft op de samenleving waarin het actief is;

constaterende dat enkele bedrijven deze geïntegreerde verslaglegging al toepassen en baat hebben bij een level playing field bij hun inspanningen om transparantie over bedrijfsvoering te vergroten;

constaterende dat in Denemarken wetgeving bestaat die beursgenoteerde bedrijven verplicht om in hun jaarrapportage verslag te doen van hun inspanningen op het gebied van corporate social responsibility;

overwegende dat de Europese Commissie op dit moment bezig is met het opstellen van voorstellen om de accountancyrichtlijnen aan te passen;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat standaarden voor geïntegreerde jaarverslaglegging, zoals bijvoorbeeld door het Global Reporting Initiative aangedragen, worden opgenomen in de nieuwe accountancyrichtlijnen waar de Europese Commissie nu aan werkt, en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters