Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232852 nr. 10

32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Global Reporting Initiative goede handvatten biedt voor rapportage over de maatschappelijke effecten die een bedrijf heeft op de samenleving waarin het actief is;

constaterende dat enkele bedrijven deze geïntegreerde verslaglegging al toepassen en baat hebben bij een level playing field bij hun inspanningen om transparantie over bedrijfsvoering te vergroten;

constaterende dat in Denemarken wetgeving bestaat die beursgenoteerde bedrijven verplicht om in hun jaarrapportage verslag te doen van hun inspanningen op het gebied van corporate social responsibility;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar hoe de toepassing van richtlijnen voor geïntegreerde jaarverslaglegging, zoals bijvoorbeeld door het Global Reporting Initiative aangedragen, bevorderd kan worden in Nederlandse wet- en regelgeving voor de jaarverslaglegging door beursgenoteerde bedrijven en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters