32 849 Mijnbouw

Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2016

Op 7 september jl. hebben de leden Agnes Mulder en Omtzigt (beiden CDA) gevraagd de vergunningen voor het transport en de injectie van productiewater uit Drenthe in Twente naar de Kamer te sturen. Zoals toegezegd in mijn beantwoording van deze vragen van 12 september jl. (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 3494) stuur ik uw Kamer hierbij de vergunningen voor transport en injectie van het van de olie-behandelingsinstallatie Schoonebeek van NAM afkomstige productiewater in de uitgeproduceerde gasvoorkomens in Twente1.

In 2010 zijn de vergunningen op basis van de Wet milieubeheer en het Lozingenbesluit bodembescherming verleend door gedeputeerde staten van Overijssel en de Minister van Economische Zaken. Het betreft de zeven inrichtingen TUM-1, TUM-2, TUB-7, ROW-2, ROW-3, ROW-5 en ROW-6. Voor de her-ingebruikname van de bestaande gasleidingen als transportleidingen voor het productiewater zijn in 2010 en 2011 vier instemmingsbesluiten verleend door de Inspecteur-generaal der Mijnen. Verder zijn voor de her-ingebruikname van de injectiewaterleidingen na reparatie op 16 augustus 2016 twee instemmingsbesluiten verleend door de Inspecteur-generaal de mijnen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven