32 849 Mijnbouw

Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat bij afvalwaterinjectie en fracken in overleg met SodM onderzoek gedaan wordt naar breuklijnen en dat dit onderzoek openbaar wordt gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Naar boven