32 849 Mijnbouw

Nr. 58 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gasvoorraden in Nederland de komende jaren opraken;

verzoekt de regering, een exitstrategie te formuleren ten aanzien van de binnenlandse gaswinning die rekening houdt met de eindigheid van de voorraad, de zorgen van veel inwoners en de invulling van de overgangsperiode tot het einde van het fossiele tijdperk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven