32 849 Mijnbouw

Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de eenentwingste eeuw de eeuw moet worden van zon, wind en waterkracht;

overwegende dat zonnepanelen bij uitstek geschikt zijn voor particulier gebruik;

constaterende dat er vorig jaar klimaatambassadeurs zijn aangewezen om in hun eigen regio de risico's van klimaatverandering te voorkomen of te beperken;

verzoekt de regering om, samen met deze klimaatadviseurs komende zomer een campagne «Vang de zon» op te zetten, om particulieren te stimuleren meer zonnepanelen te installeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Thieme

Naar boven