32 849 Mijnbouw

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij zoutwinning gebruikgemaakt wordt van diesel als afschermingsmiddel om verspreiding van zout uit de zoutwinningslocatie te voorkomen;

overwegende dat in Duitsland sinkholes ontstaan door het oplossen van wanden van zoutcavernes;

overwegende dat lege zoutcavernes gebruikt worden voor opslag van diesel en vliegas;

verzoekt de regering om onderzoek te laten doen naar veilig gebruik van zoutcavernes, en daarbij de risico's van dieselgebruik in de Waddenzee en het oplossen van wanden van zoutcavernes mee te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven