32 849 Mijnbouw

Nr. 48 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 2 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beschermen van oppervlakte- en grondwater van enorm belang is voor de drinkwatervoorziening en voor de landbouw;

constaterende dat het voorzorgsprincipe leidend zou moeten zijn;

verzoekt de regering om, bij het gebruik van de ondergrond de nodige prioriteit te geven aan waterwinning en vervolgens aan duurzame toepassingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven