32 849 Mijnbouw

Nr. 198 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S.

Voorgesteld 18 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er zorgen zijn dat de Waddenzee langzaam «verdrinkt» als gevolg van de zeespiegelstijging;

constaterende dat om de Waddenzee te behouden deze effecten zo goed mogelijk in kaart moeten worden gebracht waarbij actuele inzichten over de snelheid van zeespiegelstijging worden verwerkt;

verzoekt de regering, het KNMI te vragen een geactualiseerde zeespiegelstijgingsscenario over de Waddenzee op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Nijboer

Sienot

Beckerman

Agnes Mulder

Naar boven