32 848 EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM (2011) 425

Nr. 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE EU-ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2011

Hierbij attendeer ik U erop dat het onderhavige EU-voorstel is ontvangen door de Tweede Kamer1.

Dit voorstel is door de Kamer geselecteerd voor mogelijke toetsing op subsidiariteit danwel voor mogelijke plaatsing van een behandelvoorbehoud.

De voorzitter van de commissie EU-Zaken,

Knops


X Noot
1

Bij deze brief is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt:

– EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM (2011) 425;

– Mededeling Hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM (2011) 417;

– Verordening Gemeenschappelijke Marktordening visserij en aquacultuur producten COM (2011) 416;

– Mededeling Externe dimensie Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM (2011) 424;

– Rapport behoud en duurzaam beheer visserijstanden onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM (2011) 418.

Naar boven