Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332847 nr. 68

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN

Voorgesteld 28 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huizenprijzen ten opzichte van de piek in 2008 inmiddels zijn gedaald met gemiddeld 19,5%;

constaterende dat de overheid zich onbetrouwbaar heeft getoond door tussentijds de spelregels te wijzigen en hierdoor het vertrouwen van de consument heeft aangetast;

constaterende dat het woonakkoord een flutakkoord is;

verzoekt de regering, de hypotheekrenteaftrek in ere te herstellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Klaveren