Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932847 nr. 534

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 534 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN KOERHUIS

Voorgesteld 27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alleen gemeenten en provincies, maar ook bouwers en projectontwikkelaars knelpunten kunnen ervaren bij woningbouw;

verzoekt de regering, een meldpunt in te richten waarbij niet alleen gemeenten en provincies maar ook bouwers en projectontwikkelaars het landelijk expertteam woningbouw kunnen vragen om te helpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Koerhuis