Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932847 nr. 510

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 510 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 26 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat De Groene Amsterdammer heeft aangetoond dat discriminatie op de woningmarkt voorkomt;

constaterende dat 92% van de makelaars onderscheid maakt op basis van ras/afkomst;

constaterende dat de wensen van de verhuurder leidend zijn, zelfs als die openlijk discrimineren en in strijd zijn met artikel 1 van de Grondwet;

constaterende dat de meeste makelaars aangesloten zijn bij NVM of VBO;

verzoekt de Minister, er bij deze twee bracheorganisaties op aan te dringen om makelaars die aangesloten zijn en de wet overtreden, uit de vereniging te gooien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan