32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 479 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S.

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de realisatie van tijdelijke of flexwoningen via een nationaal noodprogramma een snelle oplossing kan zijn om op lokaal niveau de tekorten op de woningmarkt te verminderen;

verzoekt de regering, een concreet noodplan woningbouw op te stellen om gemeenten, ontwikkelaars, investeerders en corporaties aan te zetten tot het realiseren van grote aantallen (ten minste 15.000 woningen per jaar) extra tijdelijke of flexwoningen, en de Kamer daarover halfjaarlijks te informeren;

verzoekt de regering, hierbij de regelgeving specifiek voor tijdelijke woningbouw dusdanig aan te passen dat deze woningen maximaal vijftien jaar in plaats van tien jaar kunnen blijven staan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Koerhuis

Van Eijs

Dik-Faber

Naar boven