32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 476 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S.

Voorgesteld 13 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet met meerdere regio's woondeals sluit;

overwegende dat er met de regio Amersfoort als enige regio uit de lijst van zeven geïdentificeerde «spanningsregio's» op de Nederlandse woningmarkt geen woondeal wordt gesloten;

roept het kabinet op om in ieder geval een woondeal te sluiten met de regio Amersfoort en verzoeken voor woondeals uit andere regio's positief te benaderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Beckerman

Nijboer

Naar boven