32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 401 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 374

Voorgesteld 29 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vraag naar middenhuurwoningen in schaarstegebieden veel hoger is dan het aanbod;

constaterende dat voldoende toename van het aanbod door middel van nieuwbouw door verschillende factoren nog minimaal een aantal jaren duurt;

overwegende dat de Commissie Van Gijzel daarom voorstelt via een tijdelijke maatregel («noodknop») gemeenten de mogelijkheid te geven in samenspraak met de lokale samenwerkingstafel de extreme huren in de middenhuursector een halt toe te roepen;

verzoekt de regering om, ook voor bestaande huurwoningen exorbitante huurstijgingen tegen te gaan, te onderzoeken welke maatregelen als een tijdelijke noodstop kunnen dienen, waarbij niet de wws-systematiek wordt doorgetrokken, en daarbij oog te hebbenvoor de kostenstructuur van de verhuurder inclusief grondprijs.

verzoekt de regering, daarbij te zorgen dat deze maatregelen niet ten koste gaan van het aanbod van middenhuur op de langere termijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Ronnes

Naar boven