Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332847 nr. 37

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2012

Hierbij informeer ik u, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst over de ministeriële regeling inzake hypothecair krediet die naar verwachting aan het eind van week 51 gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Deze regeling is mede op verzoek van uw Kamer gemaakt (Kamerstuk 32 847, nr. 32).

Middels deze ministeriële regeling wordt de markt de benodigde duidelijkheid geboden over de regels ten aanzien van inkomenscriteria bij de verstrekking van hypothecair krediet en ten aanzien van de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning.

Tevens biedt deze ministeriële regeling meer mogelijkheden om op verantwoorde wijze maatwerk toe te passen bij kopers met goede inkomensperspectieven. Voor dit maatwerk moet er objectieve informatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat een inkomensstijging te verwachten is binnen een redelijke termijn. Deze maatregel vervangt de huidige regel dat de verwachte salarisverhoging binnen zes maanden moet plaatsvinden en onvoorwaardelijk schriftelijk moet zijn toegezegd door de werkgever.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem