Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832847 nr. 349

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 349 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VAN KENT

Voorgesteld 5 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet al in 2012 onderkende dat er risico's zijn verbonden aan het spuiten van purschuim;

overwegende dat het voor zowel werknemers als voor bewoners met gezondheidsklachten naar aanleiding van gespoten purschuim moeilijk is om de geleden schade te verhalen;

constaterende dat bijvoorbeeld voor asbest- of Q-koortspatiënten financiële regelingen bestaan;

verzoekt de regering, afhankelijk van de uitkomsten van onderzoeken naar de gezondheidsrisico's voor werknemers en bewoners, te onderzoeken of een financiële regeling ingesteld kan worden voor mensen die aantoonbaar ziek zijn geworden door gespoten purschuim, en de bevindingen terug te koppelen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Kent