Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832847 nr. 348

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 348 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN VAN KENT

Voorgesteld 5 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2016 artsen die een protocol hebben opgesteld

concludeerden dat over purschuim gebruikt als isolatie in woningen, en de bijwerkingen daarvan op installateurs en bewoners, weinig informatie is;

overwegende dat onduidelijkheid en onrust heerst over de invloed van gespoten purschuim op bewoners;

constaterende dat het conceptrapport van de Gezondsheidsraad op verzoek van het Ministerie van SZW ingaat op beroepsmatige blootstelling aan gespoten purschuim, maar niet ingaat op blootstelling aan bewoners;

verzoekt de regering om, de Gezondheidsraad te verzoeken om hun onderzoek uit te breiden met de invloed van gespoten purschuim op bewoners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Van Kent