Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201832847 nr. 313

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2017

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op schriftelijke vragen van de leden Voortman en Özdil (Groen Links) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Studentensteden sturen brandbrief over huisjesmelkers» (ingezonden 17 november 2017) (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 648).

Bijgaand zend ik u eveneens, naar aanleiding van het verzoek van het lid Beckerman (SP) van 15 november 2017, een afschrift van de brief die ik de wethouders van de studentensteden heb gezonden in antwoord op hun brief over maatregelen tegen hoge huren1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl