Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232847 nr. 28

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2012

Tijdens het algemeen overleg op 24 november 2011 (Kamerstuk 32 847, nr. 11) over studentenhuisvesting en ouderenhuisvesting heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd een actieplan ouderenhuisvesting op te zullen stellen. De verwachting werd uitgesproken dat dit actieplan rond de zomer van 2012 aan de Tweede Kamer gezonden zou kunnen worden.

Ik verwacht begin 2013 op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2012 vraag en aanbod op het terrein van ouderenhuisvesting beter in beeld te kunnen brengen. Ik wil deze nieuwe kwantitatieve gegevens afwachten. Hiermee kunnen nut en noodzaak van een actieplan ouderenhuisvesting beter worden onderbouwd. Tevens wil ik deze tijd benutten om het actieplan beter in balans te brengen met (ontwikkelingen in) de zorg. Ook zal ik met externe partijen van gedachten wisselen over de uitwerking van enkele kwalitatieve onderwerpen.

Het actieplan ouderenhuisvesting kan dan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 aan uw Kamer worden gezonden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies