Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 271

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 271 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel studenten zijn die hoge huurprijzen betalen voor hun kamer of appartement;

constaterende dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft toegezegd te bekijken hoe de voortgang van studentenhuisvesting kan worden gemonitord;

verzoekt de regering om, studentenhuisvesting te monitoren en daarbij de betaalbaarheid van studentenhuisvesting te betrekken, en de resultaten te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir