Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 269

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 269 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat statushouders nimmer voorrang krijgen bij het verkrijgen van een sociale huurwoning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener