Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 267

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 267 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 6 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel groepen in de samenleving, zoals ouderen en mensen met een WW- of WIA-uitkering, grote moeilijkheden ondervinden bij het verlengen of oversluiten van een hypotheek;

constaterende dat zij hierdoor niet kunnen profiteren van de huidige lage rentestanden;

constaterende dat banken verklaren dat zij de klant centraal stellen;

verzoekt de regering om, met banken in overleg te treden om te bewerkstelligen dat zij zich inzetten om ook deze groepen de mogelijkheid te geven te profiteren van de lage rente,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries