Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632847 nr. 259

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 259 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 232

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat passend toewijzen helpt om te voorkomen dat huishoudens een onevenredig groot deel van hun inkomen aan wonen moeten besteden;

constaterende dat zorgwoningen door de aangebrachte voorzieningen vaak duurder zijn en dat hier in het woningwaarderingsstelsel en de huurtoeslag speciale regelingen voor zijn;

constaterende dat verhuurders moeite hebben met het verhuren van zorgwoningen volgens de regels van passend toewijzen;

overwegende dat passend toewijzen niet tot gevolg mag hebben dat huishoudens met lage inkomens met een ondersteuningsbehoefte worden uitgesloten van aangepaste of geclusterde woningen en daardoor gedwongen worden te kiezen voor intramurale zorg;

verzoekt de regering, met de betrokken woningcorporaties en zorginstellingen afspraken te maken om ervoor te zorgen dat huishoudens met lage inkomens en een ondersteuningsbehoefte toegang hebben tot aangepaste woningen met huurkosten die passen bij hun inkomen en de Kamer voor 1 oktober 2016 over de gemaakte afspraken te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Ronnes